TELEA - Información

TELEA é a plataforma de asistencia domiciliaria deseñada polo SERGAS, que permite o acceso telemático dos pacientes no seu domicilio e o seu control en tempo real por parte dos profesionais sanitarios.

Cun deseño intuitivo e de fácil uso posibilita que calquera usuario cunha conexión a internet rexistre as biomedidas e cuestionarios pautados polo seu equipo de saúde. Non require descargar ou instalar ningunha aplicación por parte do usuario.

TELEA permite realizar un seguimento estreito de certas patoloxías e anticiparnos aos agravamentos que poidan ocorrer no contexto dunha enfermidade crónica, como a insuficiencia cardíaca, e posibilita ao médico modificar ou suspender tratamentos, evitando ao mesmo tempo desprazamentos innecesarios ata a consulta.

Instrucións e axuda

...
PRIMEIRO ACCESO

- A primeira vez que accedemos á plataforma elixiremos o contrasinal que queremos utilizar.

- Necesitaremos ter o teléfono móbil a man para este proceso.

VER AXUDA
...
REXISTRO DE BIOMEDIDAS

- Na páxina principal aparecen as actividades pautadas desde o Centro de Saúde.

- Neste exemplo rexistraremos unha TEMPERATURA.

VER AXUDA
...
RESPIRATORIO

- Desde a plataforma podemos realizar cuestionarios de saúde.

- Neste exemplo rexistraremos un CUESTIONARIO RESPIRATORIO.

VER AXUDA